1 u
2 dos / dues
3 tres
4 quatre
5 cinc
6 sis
7 set
8 vuit
9 nou
10 deu
11 onze
12 dotze
13 tretze
14 catorze
15 quinze
16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou
20 vint
21 vint-i-u
22 vint-i-dos
23 vint-i-tres
24 vint-i-quatre
25 vint-i-cinc
26 vint-i-sis
27 vint-i-set
28 vint-i-vuit
29 vint-i-nou
30 trenta
31 trenta-u
32 trenta-dos
33 trenta-tres
34 trenta-quatre
35 trenta-cinc
36 trenta-sis
37 trenta-set
38 trenta-vuit
39 trenta-nou
40 quaranta
41 quaranta-u
42 quaranta-dos
43 quaranta-tres
44 quaranta-quatre
45 quaranta-cinc
46 quaranta-sis
47 quaranta-set
48 quaranta-vuit
49 quaranta-nou
50 cinquanta
51 cinquanta-u
52 cinquanta-dos
53 cinquanta-tres
54 cinquanta-quatre
55 cinquanta-cinc
56 cinquanta-sis
57 cinquanta-set
58 cinquanta-vuit
59 cinquanta-nou
60 seixanta
61 seixanta-u
62 seixanta-dos
63 seixanta-tres
64 seixanta-quatre
65 seixanta-cinc
66 seixanta-sis
67 seixanta-set
68 seixanta-vuit
69 seixanta-nou
70 setanta
71 setanta
72 setanta-dos
73 setanta-tres
74 setanta-quatre
75 setanta-cinc
76 setanta-sis
77 setanta-set
78 setanta-vuit
79 setanta-nou
80 vuitanta
81 vuitanta-u
82 vuitanta-dos
83 vuitanta-tres
84 vuitanta-quatre
85 vuitanta-cinc
86 vuitanta-sis
87 vuitanta-set
88 vuitanta-vuit
89 vuitanta-nou
90 noranta
91 noranta-u
92 noranta-dos
93 noranta-tres
94 noranta-quatre
95 noranta-cinc
96 noranta-sis
97 noranta-set
98 noranta-vuit
99 noranta-nou
100 per cent