1 ena
2 dva
3 tri
4 štiri
5 pet
6 šest
7 sedem
8 osem
9 devet
10 deset
11 enajst
12 dvanajst
13 trinajst
14 štirinajst
15 petnajst
16 šestnajst
17 sedemnajst
18 osemnajst
19 devetnajst
20 dvajset
21 enaindvajset
22 dvaindvajset
23 triindvajset
24 štiriindvajset
25 petindvajset
26 šestindvajset
27 sedemindvajset
28 osemindvajset
29 devetindvajset
30 trideset
31 enaintrideset
32 dvaintrideset
33 triintrideset
34 štiriintrideset
35 petintrideset
36 šestintrideset
37 sedemintrideset
38 osemintrideset
39 devetintrideset
40 štirideset
41 enainštirideset
42 dvainštirideset
43 triinštirideset
44 štiriinštirideset
45 petinštirideset
46 šestinštirideset
47 sedeminštirideset
48 oseminštirideset
49 devetinštirideset
50 petdeset
51 enainpetdeset
52 dvainpetdeset
53 triinpetdeset
54 štiriinpetdeset
55 petinpetdeset
56 šestinpetdeset
57 sedeminpetdeset
58 oseminpetdeset
59 devetinpetdeset
60 šestdeset
61 enainšestdeset
62 dvainšestdeset
63 triinšestdeset
64 štiriinšestdeset
65 petinšestdeset
66 šestinšestdeset
67 sedeminšestdeset
68 oseminšestdeset
69 devetinšestdeset
70 sedemdeset
71 enainsedemdeset
72 dvainsedemdeset
73 triinsedemdeset
74 štiriinsedemdeset
75 petinsedemdeset
76 šestinsedemdeset
77 sedeminsedemdeset
78 oseminsedemdeset
79 devetinsedemdeset
80 osemdeset
81 enainosemdeset
82 dvainosemdeset
83 triinosemdeset
84 štiriinosemdeset
85 petinosemdeset
86 šestinosemdeset
87 sedeminosemdeset
88 oseminosemdeset
89 devetinosemdeset
90 devetdeset
91 enaindevetdeset
92 dvaindevetdeset
93 triindevetdeset
94 štiriindevetdeset
95 petindevetdeset
96 šestindevetdeset
97 sedemindevetdeset
98 osemindevetdeset
99 devetindevetdeset
100 sto