1 један
2 два
3 три
4 четири
5 пет
6 шест
7 седам
8 осам
9 девет
10 десет
11 једанаест
12 дванаест
13 тринаест
14 четрнаест
15 петнаест
16 шеснаест
17 седамнаест
18 осамнаест
19 деветнаест
20 двадесет
21 двадесет и један
22 двадесет и два
23 двадесет и три
24 двадесет и четири
25 двадесет и пет
26 двадесет и шест
27 двадесет и седам
28 двадесет и осам
29 двадесет и девет
30 тридесет
31 тридесет и један
32 тридесет и два
33 тридесет и три
34 тридесет и четири
35 тридесет и пет
36 тридесет и шест
37 тридесет и седам
38 тридесет и осам
39 тридесет и девет
40 четрдесет
41 четрдесет и један
42 четрдесет и два
43 четрдесет и три
44 четрдесет и четири
45 четрдесет и пет
46 четрдесет и шест
47 четрдесет и седам
48 четрдесет и осам
49 четрдесет и девет
50 педесет
51 педесет и један
52 педесет и два
53 педесет и три
54 педесет и четири
55 педесет и пет
56 педесет и шест
57 педесет и седам
58 педесет и осам
59 педесет и девет
60 шездесет
61 шездесет и један
62 шездесет и два
63 шездесет и три
64 шездесет и четири
65 шездесет и пет
66 шездесет и шест
67 шездесет и седам
68 шездесет и осам
69 шездесет и девет
70 седамдесет
71 седамдесет и један
72 седамдесет и два
73 седамдесет и три
74 седамдесет и четири
75 седамдесет и пет
76 седамдесет и шест
77 седамдесет и седам
78 седамдесет и осам
79 седамдесет и девет
80 осамдесет
81 осамдесет и један
82 осамдесет и два
83 осамдесет и три
84 осамдесет и четири
85 осамдесет и пет
86 осамдесет и шест
87 осамдесет и седам
88 осамдесет и осам
89 осамдесет и девет
90 деведесет
91 деведесет и један
92 деведесет и два
93 деведесет и три
94 деведесет и четири
95 деведесет и пет
96 деведесет и шест
97 деведесет и седам
98 деведесет и осам
99 деведесет и девет
100 стотина