0 sifuri
1 moja
2 mbili
3 tatu
4 nne
5 tano
6 sita
7 saba
8 nane
9 tisa
10 kumi
11 kumi na moja
12 kumi na mbili
13 kumi na tatu
14 kumi na nne
15 kumi na tano
16 kumi na sita
17 kumi na saba
18 kumi na nane
19 kumi na tisa
20 ishirini
21 ishirini na moja
22 ishirini na mbili
23 ishirini na tatu
24 ishirini na nne
25 ishirini na tano
26 ishirini na sita
27 ishirini na saba
28 ishirini na nane
29 ishirini na tisa
30 thelathini
31 thelathini na moja
32 thelathini na mbili
33 thelathini na tatu
34 thelathini na nne
35 thelathini na tano
36 thelathini na sita
37 thelathini na saba
38 thelathini na nane
39 thelathini na tisa
40 arobaini
41 arobaini na moja
42 arobaini na mbili
43 arobaini na tatu
44 arobaini na nne
45 arobaini na tano
46 arobaini na sita
47 arobaini na saba
48 arobaini na nane
49 arobaini na tisa
50 hamsini
51 hamsini na moja
52 hamsini na mbili
53 hamsini na tatu
54 hamsini na nne
55 hamsini na tano
56 hamsini na sita
57 hamsini na saba
58 hamsini na nane
59 hamsini na tisa
60 sitini
61 sitini na moja
62 sitini na mbili
63 sitini na tatu
64 sitini na nne
65 sitini na tano
66 sitini na sita
67 sitini na saba
68 sitini na nane
69 sitini na tisa
70 sabini
71 sabini na moja
72 sabini na mbili
73 sabini na tatu
74 sabini na nne
75 sabini na tano
76 sabini na sita
77 sabini na saba
78 sabini na nane
79 sabini na tisa
80 themanini
81 themanini na moja
82 themanini na mbili
83 themanini na tatu
84 themanini na nne
85 themanini na tano
86 themanini na sita
87 themanini na saba
88 themanini na nane
89 themanini na tisa
90 tisini
91 tisini na moja
92 tisini na mbili
93 tisini na tatu
94 tisini na nne
95 tisini na tano
96 tisini na sita
97 tisini na saba
98 tisini na nane
99 tisini na tisa
100 mia moja